PRODUKTY


Finder - Logic Games

Finder je logická platforma určená pre kamenné prevádzky - bary, puby, kluby .

Certifikačný ústav BMM Španielsko potvrdilo platformu s nasledujúcim záverom:

Systém nie je vybavený technológiou RNG. Namiesto toho sa výsledky všetkých hier získajú z pevnej sekvencie 500 000 výsledkov hier vopred definovanými náhodnými algoritmami, takže každý výsledok hry je vopred známy. Hráči si môžu vyššie uvedené poradie voľne prezerať v ponuke Pomocník.

- FINDER je súbor logických a náhodných hier. Každá hra používa pevné a cyklické súbory symbolov (500 000 súborov v každej hre). Dostupné hry majú 8 úrovní obtiažnosti a každá z týchto úrovní (vybraná pomocou tlačidla „Body“) má svoju vlastnú východiskovú pozíciu.

- Hráč si pred začatím hry môže vybrať úroveň a pomocou možnosti „Pomocník“ si pred začatím hry skontrolovať aktuálnu pozíciu v sekvencii, ako aj budúce zostavy. Každá sada na hracom poli má svoje vlastné jedinečné číslo (napr. Čísla 137, 138 a 139 vyššie). Číslo aktuálnej sady symbolov v hre je označené červenou farbou a je k dispozícii na hracom poli v časti HELP hry.

- Po výbere počtu bodov a začatí hry sa sada symbolov v hre pohybuje o jednu (+1) pre zvolenú úroveň obtiažnosti. Ak hráč pokračuje v hre, zobrazí sa nasledujúci súbor pre aktuálnu úroveň.

- Poukazuje na cyklickú povahu hier, ktoré môžu byť prostredníctvom pokračovania zobrazené ako n + 1, kde n je číslo poslednej sady na hracom poli pre jej úroveň obtiažnosti. Ak hráč opustí hru a vráti sa k nej, hra začne od konca predchádzajúcej hry (n + 1)

Systém môže byť nasadený na trhoch, ktoré regulujú hry založené na RNG. 
The system can be deployed in markets which regulate RNG based games. Please contact us for a demo. 

Gallery image
Gallery image
Gallery image

Head office

  • Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava


  • ks.nuyamag%40eciffo

KONTAKTUJTE NÁS